Utleie

Kranor er Norges ledende leverandør av kraner og byggeheiser. Vi disponerer landest mest moderne leiepark av selvreisende kraner, tårnkraner og heiser.

Salg

Kranor selger kraner og byggeheiser, både nytt og brukt. Vi er enerepresentant i Norge for salg av Potain kraner og Alimak heiser.

Service og deler

Kranor har et godt utbygd servicenett og utfører oppdrag innen service og vedlikehold i hele Norge med høyt kvalifiserte personell.

Jobb og karriere

Å tiltrekke, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere er avgjørende for Kranors konkurransekraft.

Våre leverandører

Manitowoc-cranes

Potain Tårnkaraner og selvreisende kraner

Alimak Hek

Leverandør av person-/ vareheiser og plattformer

Smie

Leverandør av antikollisjonssystemer

Transportutstyr

Leverandør av løfteutstyr