HMS-Policy

Kranor bygger fremtidens bærekraftige samfunn, og for oss er helse, arbeidsmiljø og sikkerhet opplagte fokusområder. Målet med HMS-arbeidet er å skape sikre og helsefremmende arbeidsplasser, der alle føler seg trygge og trives. Vi arbeider systematisk, forebyggende og langsiktig med det fysiske så vel som det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet. I Kranor har alle et ansvar for å opptre sikkert og helsefremmende og ta vare på hverandre.

HMS-arbeidet er en naturlig del av det daglige arbeidet i virksomheten vår:

• Lederskapet er ansvarlig og helsefremmende.

• Hver medarbeider skal, basert på fastsatte krav i sin rolle, gis forutsetninger og støtte i form av kompetanse, ressurser og myndighet til å utføre arbeidet sitt på en sikker og helsefremmende måte.

• Vi samarbeider med medarbeidere, tillitsvalgte og andre interessenter om å fremme en god sikkerhetskultur og et godt sosialt samspill for å forebygge sykdom og ulykker i både vår egen virksomhet og bransjen for øvrig.

• Vi arbeider systematisk med oppfølging og iverksetter tiltak for å forbedre oss kontinuerlig og oppfylle fastsatte krav og mål.

• Lovgivning utgjør minimumskrav og bidrar, sammen med interne og andre eksterne krav, til at vi utvikler oss.


Denne policyen bygger på Kranors kjerneverdier og forretningsetiske retningslinjer og er en del av våre styringssystemer.
Som Nordens samfunnsbygger ønsker Kranor gjennom sitt utviklingsarbeid, sine arbeidsmetoder og sine tilbud å stå som et ansvarsfullt foretak.

Kontaktpersoner

André Foss

HMS-Sjef / Faglig leder

Telefon: 915 31 834

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om cookies på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).