Jobb og karriere

Kranor skal kjennetegnes av utviklingsmuligheter, mangfold, likestilling, et godt lederskap og et sikkert arbeidsmiljø.

Kranor AS har 60 høyt kvalifiserte og lojale medarbeidere med en unik kompetanse innenfor vårt fagområde.

Hovedkontoret ligger i Slemmestad. Kranor består av 5 regioner -  Øst med kontorer i Slemmestad og Kristiansand, Vest med kontorer i Stavanger og Bergen, Midt med kontor i Trondheim, Nord med kontor i Tromsø og Teknisk som bistår alle regionene og er lokalisert i Slemmestad

Kranor har et godt utbygd servicenett. Vi disponerer lager, serviceverksted og delelager i alle våre avdelinger. Vi utfører montering av kraner og heiser både på egne utleie- og salgsprosjekter og for andre kunder.

Vår målsetting er å være ledende innenfor vårt område. Vi skal levere et produkt som har høy kvalitet og lønnsomhet til beste for våre kunder, eiere og ansatte.
For å oppnå våre målsetninger, er vi helt avhengige av den enkeltes positive innstilling og innsats. Det er også svært viktig for bedriften å ha et godt arbeidsmiljø. Dette er et område vi alle kan bidra til, og skal fokusere på i felleskap.

Å tiltrekke, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere er avgjørende for Kranor sin konkurransekraft både på kort og lang sikt. Sammen jobber vi for at Kranor skal kjennetegnes av utviklingsmuligheter, mangfold, likestilling, et godt lederskap og et sikkert arbeidsmiljø.

For å leve opp til vårt motto, Opp og fram, er vi avhengige av engasjerte og dyktige fagfolk i alle ledd; salg, teknisk, montasje og service for å nevne noen.
 

Kontaktpersoner

Per Arvid Hennum

Adm. dir.

Telefon: +47 911 90 260

André Foss

HMS-Sjef

Telefon: 915 31 834

Kjell Lillebø

Regionleder Vest

Telefon: +47 913 04 024

Per Martin Hofstad

Regionleder Midt

Telefon: +47 911 60 365

Svein Mortensen

Regionleder Nord

Telefon: +47 913 01 180

Ingar Teigen

Regionleder Øst/Sør

Telefon: +47 475 15 511