Potain MD/MDT serien

MD/MDT kranene har et krankontrollsystem som gir større ytelse. Dette gir en høy ytelse av komfort, fleksibilitet og ergonomisk kontroll.

Med andre ord en bedre avkastning på investeringen. Førerhytta har ekstra utsikt som gir kranføreren en enklere mulighet til å operere maksimalt med alle mulighetene av kontrollsystemet.
Med CCS systemet tar det 15 minutter å konfigurere kranen, kalibrere sensorer for kranmomentet, sette lengde på løpekatt og lengde på jib. Kranen vil automatisk vite stoppunktene.

Mer teknisk informasjon: Datablader tårnkraner.