Hålogalandsbrua, Narvik

Med et spenn på 1145 meter blir Hålogalandsbrua Norges nest lengste hengebru. I tillegg til Hålogalandsbrua består prosjektet av en rassikringstunnel på 1,1 kilometer, 4,9 kilometer ny vei og to mindre tunneler.

Et stort og spesielt prosjekt for Kranor. Det har vært et godt samarbeid mellom region nord som har levert selvreisende kraner og region øst som har levert heiser. Sommeren 2015 monterte vi to dobbelt heiser, Alimak Scando 650. En på Øyjord (nord siden) i 170m. og den andre på Karistrand (sør siden) i 160m. høyde.

Prosjektet hadde oppstart i 2013 og forventes klar til åpning sommeren 2018. Ved å bygge Hålogalandsbrua rett over Rombaken gjør det E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter. Harstad/Narvik lufthavn kommer med dette nærmere Narvik by. I tillegg ledes trafikken bort fra det som i dag er en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning.

Brua har stor betydning i nordområdesatsingen, og er det største enkeltprosjektet Statens Vegvesen har hatt i Nord-Norge.

Beskrivelse
Utleie av kraner og byggeheiser
Byggetid
2013-2018
Kunde
NCC