Elvesletta NS, Longyearbyen

Consto Svalbard AS bygger 4 boligblokker i Longyearbyen for byggherre Svalbard Utbygging AS.

Consto Svalbard AS bygger 4 boligblokker, det er et kombinert nærings- og leilighetsbygg på fire etasjer. Det er 1869 kvm BTA som skal bli bygget. I tillegg kommer kjeller som er avsatt til boder, sykkelparkering og teknisk rom.

Her har Kranor AS levert en tårnkran MDT189.

Beskrivelse
Utleie tårnkran
Byggetid
2020-2023
Kunde
Consto Svalbard AS