Tilsyn av Arbeidstilsynet

Den 6. oktober hadde Arbeidstilsynet kontroll av Kranor sin byggekran på et prosjekt i Oslo.

Etter å ha mottatt tips om mulig usikker plassering av byggekran, gjenomførte Arbeidstilsynet et tilsyn på byggeplassen. Tilsynet ble gjennomført ved samtale med byggeplassleder, observasjon av byggekrana og omgivelsene rundt og gjennomgang av dokumenter for sakkyndig kontroll av byggekrana.
Arbeidstilsynet fant at byggekrana var sakkyndig kontrollert både periodisk og ved montering. Byggekrana var fundamentert ned i fjell, og dens plassering forholdsvis nær byggegropkanten ble ikke oppfattet som noe sikkerhetsproblem.
Det var ingen grunnlag for varsel om pålegg.

Kranor tar sikkerhet på alvor!