Krav til faktura

For å unngå å få fakturaen i retur, sjekk våre krav til merking. Fakturaen må være merket med rett selskap og oppfylle de allmenne kravene til et salgsdokument jfr bokføringslovgivningen, samt gjeldende regler i merverdiavgiftslovgivningen.

  • Selgers navn og organisasjonsnummer skal fremgå av salgsdokumentet. Dersom selger er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal organisasjonsnummeret
    etterfølges av bokstavene MVA.

  • Angivelse av partene, fakturadato, fakturanummer, tid og sted for levering samt hva leveransen består av skal fremgå av faktura eller som vedlegg til fakturaen.

  • Betalingsopplysninger som forfallsdato og bankkonto skal påføres fakturaen.

Fakturaer som ikke oppfyller kravene vil bli avvist

Selskapet vil få en melding om dette på e-post. Meldingen om at en faktura er avvist vil bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt på den første, opprinnelige fakturaen. Kontakt efaktura@peab.no om det er en endring fra
opprinnelig til ny e-postadresse.

Hvis en faktura er avvist og returnert, så skal det kun sendes en ny faktura med korrekt informasjon og ny forfallsdato.

Avviste fakturaer blir ikke registrert i vårt økonomissystem. Vi ber derfor om det ikke sendes
kreditnota relatert til disse fakturaene. Hvis det er systemrelaterte forhold i deres økonomissystem som tilsier at det likevel må sendes en kreditnota, så må fakturaen inneholde identiske opplysninger og de samme feil som på den opprinnelige fakturaen.

Kranor aksepterer ikke forsinkelsesrenter og andre kostnader fra purringer, inkassovarsler eller inkassosaker for mangelfulle fakturaer som er avvist. Samme gjelder også forsinkelsesrenter regnet fra fakturadato, hvis denne dato skiller seg fra ankomstdato. Fakturaens ankomstdato er gjeldende dato. Vi anser oss således ikke erstatningspliktig jfr inkassolovens §17 før vi har
mottatt en korrekt faktura.

Eventuelle rentenotaer må sendes til Kranor som en papirfaktura.

Om du har spørsmål om e-faktura, så ta gjerne kontakt med oss på efaktura@peab.no